Kamikaze Premium Vol.44 Kana Kawai-NEW-0002 – kana, kawai